เพิ่มช่องใส่ฮาร์ตดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว

สำหรับติดตั้งบนช่อง Floppy Drive