TP-LINK MODEM ADSL/VDSL (ARCHER-VR2600) AC2600

TP-LINK

เปรียบเทียบ
 • เทคโนโลยี 4-Stream สำหรับเพิ่มความเร็วสัญญาณ Wi-Fi ทำให้ Archer VR2600 สามารถให้ความเร็วในย่าน 2.4GHz (800Mbps) และย่าน 5GHz (1733Mbps)
 • สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย โดยสามารถใช้งานผ่านพอร์ต DSL EWAN และ USB โดย Archer VR2600 สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย DSL / Fiber / Cable และ USB 3G/4G
 • รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายอุปกรณ์ ซึ่ง Archer VR2600 ประกอบด้วยเทคโนโลยี MU-MIMO ซึ่งทำให้สามารถส่งข้อมูลได้หลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน จึงทำให้สามารถให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลได้สูงถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิม
 • ด้วยประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลแบบ dual-core ที่มีความเร็วในการประมวลผลที่ 1.4GHz จึงทำให้สามารถใช้งานท่องเว็บไซต์ สตรีมมิ่งวิดีโอ และเล่นเกมส์ได้อย่างราบรื่นแม้จะใช้งานพร้อมกันก็ตาม
 • 4 เสาสัญญาณ 2 ย่านความถี่ที่มีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยี Beamforming จึงทำให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมรอบทิศทางตามที่ต้องการ
 • TP-LINK Tether App ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการเราเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ผ่านอุปกรณ์ Android หรือ iOS

5,990฿

AC2600 Wireless Gigabit VDSL/ADSL Modem RouterArcher VR2600

 • เทคโนโลยี 4-Stream สำหรับเพิ่มความเร็วสัญญาณ Wi-Fi ทำให้ Archer VR2600 สามารถให้ความเร็วในย่าน 2.4GHz (800Mbps) และย่าน 5GHz (1733Mbps)
 • สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย โดยสามารถใช้งานผ่านพอร์ต DSL EWAN และ USB โดย Archer VR2600 สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย DSL / Fiber / Cable และ USB 3G/4G
 • รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายอุปกรณ์ ซึ่ง Archer VR2600 ประกอบด้วยเทคโนโลยี MU-MIMO ซึ่งทำให้สามารถส่งข้อมูลได้หลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน จึงทำให้สามารถให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลได้สูงถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิม
 • ด้วยประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลแบบ dual-core ที่มีความเร็วในการประมวลผลที่ 1.4GHz จึงทำให้สามารถใช้งานท่องเว็บไซต์ สตรีมมิ่งวิดีโอ และเล่นเกมส์ได้อย่างราบรื่นแม้จะใช้งานพร้อมกันก็ตาม
 • 4 เสาสัญญาณ 2 ย่านความถี่ที่มีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยี Beamforming จึงทำให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมรอบทิศทางตามที่ต้องการ
 • TP-LINK Tether App ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการเราเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ผ่านอุปกรณ์ Android หรือ iOS

  Groundbreaking MU-MIMO: A Giant Leap in Wireless World

  ด้วยเทคโนโลยี MU-MIMO บน Archer VR2600 จึงทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์ โดยจะส่งข้อมูลให้หลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกันจึงทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการใช้งาน และให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลได้สูงกว่าเดิมถึง 3 เท่า

  คุณสามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมมิ่งวิดีโอ สนทนาวิดีโอ และเล่นเกมส์ออนไลน์ ได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่เกิดความล่าช้าในการใช้งาน

  Industry-leading Wi-Fi Speed

  เพื่อให้ได้รับความเร็วของการส่งผ่านข้อมูลที่ดีที่สุดทั้งย่าน 2.4GHz และย่าน 5GHz Archer VR2600 จึงใช้เทคโนโลยี 4-Stream เพื่อเพิ่มความสามารถของสัญญาณไร้สายได้ความเร็วสูงสุดถึง 800Mbps (2.4GHz) + 1733Mbps (5GHz)ซึ่งสามารถรองรับการทำงานที่ต้องใช้งานแบนด์วิดธ์มากได้อย่างราบรื่น

  Versatile Connectivity

  ด้วยช่องทางการเชื่อมต่อที่หลากหลาย จึงทำให้ Archer VR2600 สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หลายช่องทาง และสามารถสำรองข้อมูลหรือใช้งาน 3G/4G ผ่านพอร์ต USB นอกจากนี้ยังมีพอร์ต WAN ที่ช่วยให้ Archer VR2600 สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเคเบิลและใยแก้วนำแสงได้ โดยเชื่อมต่อจากโมเด็มผ่านสายอีเทอร์เน็ต

  RJ11 CableDSL PortUSB 3.0 Ports3G/4G Dongle

  Greatly Enhanced Processing

  หน่วยประมวลผลแบบ dual-core ความเร็ว 1.4GHz จึงทำให้ Archer VR2600 มีประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานได้ดี ไม่เกิดความล่าช้า แม้จะมีการใช้งานท่องเว็บ สตรีมวิดีโอ หรือเล่นเกมส์ออนไลน์ในเวลาเดียวกันก็ตาม

  Superior Wi-Fi Coverage

  4 เสาสัญญาณภายนอกที่มีประสิทธิภาพสูงจึงช่วยให้ Archer VR2600 สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายที่มีเสถียรภาพ และยังมีเทคโนโลยี Beamforming ที่ช่วยให้เพิ่มความครอบคลุมของสัญญาณและมุ่งเน้นสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณทำให้อุปกรณ์ได้รับสัญญาณที่มีเสถียรภาพและการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์.

  Lightning-Fast Wired Connection

  Archer VR2600 มาพร้อมพอร์ต USB 3.0 2 พอร์ต ซึ่งมึความเร็วมากกว่า USB 2.0 ถึง 10 เท่า คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกเข้ามาเพื่อแบ่งปันข้อมูล รูปภาพ เพลง และวิดีโอผ่านเครือข่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย
  เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อผ่านสายแลนมีประสิทธิภาพจึงมาพร้อมกับพอร์ตอีเทอร์เน็ตความเร็วกิกะบิตซึ่งมีความเร็วมากกว่าพอร์ตอีเทอร์เน็ตแบบมาตรฐานถึง 10 เท่า

  Easy Setup and Use

  สามารถติดตั้งและตั้งค่า Archer VR2600 ได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าเว็บหรือ Tether app ที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเครือข่ายของคุณผ่านอุปกรณ์ Android หรือ iOS

SKU: 5803000104 หมวดหมู่:

คุณสมบัติเฉพาะ

Brands

Interface

1 10/100/1000Mbps RJ45 WAN Port
4 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Ports
1 RJ11 Port
2 USB 3.0 Port

Button

WPS Button, LED Button, Wireless 2.4GHz On/Off Button,
Wireless 5GHz On/Off Button,
Power On/Off Button

Power Supply

12V/3.3A

IEEE Standards

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab

ADSL Standards

Full-rate ANSI T1.413 Issue 2,
ITU-T G.992.1(G.DMT),
ITU-T G.992.2(G.Lite),
ITU-T G.994.1 (G.hs),
ITU-T G.995.1

Dimensions ( W x D x H )

10.4 x 7.8 x 1.5 in. (263.8 x 197.8x 37.3 mm)

Frequency

2.4GHz and 5GHz

Management

Web Based Conguration (HTTP), Remote management,
command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c,
Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools

Advanced Features

Parental Control, Network Address Translation(NAT),
Port Mapping(Grouping), Static Routing, RIP
v1/v2(optional), DNS Relay,
DDNS, IGMP V1/V2/V3

Wireless Functions

Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM,
Wireless Statistics

Security

NAT Firewall, Access Control,
IP and MAC Address Binding

Certification

CE,RoHS

Package Contents

AC2600 Wireless Gigabit VDSL/ADSL Modem Router
Archer VR2600
External Splitter
RJ11 DSL Cable
RJ45 Ethernet Cable
Power Adapter
Quick Installation Guide

System Requirements

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1,
MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0,
or other Java-enabled browser
Cable or DSL Modem
Subscription with an Internet Service Provider (for Internet access)

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “TP-LINK MODEM ADSL/VDSL (ARCHER-VR2600) AC2600”

There are no reviews yet.