เงื่อนไขการรับซ่อมถึงบ้าน (Onsite Service)

เงื่อนไขการใช้บริการซ่อมถึงบ้าน

  1. สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขตามหมวดหมู่สินค้าและสินค้าบางรายการที่บริษัทเป็นผู้กำหนด
  2. ต้องเป็นลูกค้าสมาชิกของบริษัทที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ SPEC ONLINE หรือ www.spec.in.th เท่านั้น
  3. ต้องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตที่กำหนดเท่านั้น
  4. กรณีลูกค้าที่สมัครสมาชิก (Prime) สามารถใช้บริการได้ทันที (Prime คืออะไร)

 

การเรียกใช้บริการรับซ่อมถึงสถานที่ (Onsite Service)

1.กรอกแบบฟอร์มแจ้งอาการเสียเบื้องต้นกับทางบริษัท ซึ่งต้องรอพนักงานติดต่อกลับเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของสินค้าที่แน่ชัด

2.ลูกค้าต้องแจ้งอาการเสียกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานก่อน โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น

3.พนักงานจะนัดวันเวลาที่ช่างจะเข้าไปซ่อมสินค้าให้ลูกค้าทราบ