การคืนสินค้า

  1. เงื่อนไขการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารคืนสินค้าได้เนื่องจากดังต่อไปนี้

  • สินค้าเสีย